Sponsoren en Partners

Onze dank gaat uit naar alle mensen die tot nu toe hun best hebben gedaan dit project mogelijk te maken.Naast de bewoners en kunstenaars die met veel geduld en persoonlijk input het project vormgeven was het project zonder het vertrouwen van onderstaande partners nooit van de grond gekomen !

Dus wij danken….

Het Oranje fonds voor hun persoonlijke benadering, advies en financiële ondersteuning.

oranjefondslogo

Stichting Doen voor hun enthousiasme, openheid en financiële ondersteuning.

stdoen logo

Kunstenaars en Co, voor hun organisatie van de werving van kunstenaars en ontwerpers , financiële bijdrage en ondersteuning en reflectie bij het algehele proces.

kunstenaars en co

Aveant voor hun openheid, tijdsinvestering , samenwerking en financiële ondersteuning

ZctztotHC

Gemeente Utrecht, Wijkbureauwest, voor hun interesse en hulp bij de communicatieprocessen tussen de bewoners en de verschillende afdelingen van de gemeente.

Gemeente Utrecht, Afdeling Stadswerken , onderhoud en service binnenstad en west,voor hun samenwerking, advies en technische ondersteuning bij de realisatie  en onderhoud van de objecten in de openbare ruimte.

Gemeente Utrecht, Afdeling Stadsontwikkeling en  Bureau Commissie Welstand en Monumenten,voor hun hulp bij de organisatie rondom de bouwvergunningen

gemeente utrecht lfh logo

Woningbouwstichting Bo-ex voor de toestemming en het in beheer nemen en onderhouden van tweetal kunstwerken in Complex 501 en 507

a.Bo-Ex rgb slogan_png