Pimp het Atrium “Het hart van Lombok”

Steffen Donker, Laz Cilingir en Ilona Huvenaars restylen een multifunctionele ontmoetingsplek in een verzorgingshuis.

Met de medewerkers en vrijwilligers en bewoners werd een concept bedacht wat meer eenheid maar ook de mogelijkheden van een meer multifunctionele ruimte kan bieden. Dit was geen gemakkelijke opdracht, omdat er veel partijen waren met veel verschillende smaken en ideeen. Ook bekeken zij de ruimte allemaal vanuit een andere behoefte.

Op de foto’s hieronder aan de linker kant: Het Atrium zoal het was met strakke lampen en een totaal open ruimte. De nieuwe situatie is met warme Chinese lampen en grote panelen stof die door een rails van de linker naar rechter kant te verschuiven zijn.Hierdoor is het mogelijk om verschillende hoekjes te maken.

atrium-1

De gele bogen zijn weer creme geschilderd met er is een skyline van Lombok te zien.  Er zijn kleine kasten gemaakt waarin  spulletjes van bewoners ingezet kunnen worden, als expo ruimte gebruikt kan worden of plek biedt voor attributen die  de fantasie kunnen prikkelen.

afterb4

Andere stoffen tafelkleden met warme en vrolijke kleuren en de houten kasten, zijn gemaakt door de naaister en de timmerman uit de buurt.

tafelkleed

In de bogen zijn gordijnen gekomen, met ook hierop de skyline van Lombok.

atr.gordijn

Waarom een restyling van het atrium ?

Op een dag kwam buurtbewoonster mevrouw Prins het kantoortje van Wishingwellwest binnenlopen het het volgende idee : Kunnen jullie met een aantal kunstenaars het hart van lombok een beetje mooier maken ?Gesprekken met de manager Marijke Hartemink en hoofd vrijwilligers Anita Oomen volgde en langzaam groeide een plan op welke manier het idee van een buurtbewoonster en de creativiteit van kunstenaars ingezet konden worden in het hart van Lombok. Het Atrium (de oude klooster tuin) zou veel beter gebruikt kunnen worden ! De basis functie is een activiteiten ruimte voor de bewoners en een plek waar de bewoners gezamenlijk kunnen eten, er is bijvoorbeeld ook een kantine. Maar de ruimte wordt ook gebruikt door de buurt met regelmaat.

Er lag al heel lang de wens van het Atrium een veel aantrekkelijkere ontmoetingsplek te maken voor meer mensen in de buurt en met een multiculturele uitstraling . Medewerkers doen op dit moment erg hun best een sfeer aan te brengen, door huiskamerachtige hoekjes te maken, muren in aantrekkelijke kleuren te schilderen. Maar er zit niet echt een lijn in en er waren nog veel meer wensen…..

“Het hart van Lombok” is een verzorgingshuis midden in lombok.Het is gehuisvest in het oude klooster en heeft zelfs nog een mooie oude kapel en een wel heel bijzonder Atrium, een overdekte kloostertuin ! Veel van de bewoners hebben een groot deel van hun leven al in de buurt gewoond.Er is een grote binding met de wijk er werken ook veel vrijwilligers uit de buurt en buurtbewoners die regelmatig op bezoek komen bij een van de bewoners

uitvliegena

Een uitvliegende zwerm kasten , wat het uiteindelijk niet geworden is....

Wishingwellwest ging opzoek naar een team van ontwerpers….. Het begon allemaal bij Steffen Donkers een jonge getalenteerde interieur architect die om de hoek woont .Steffen had weer een Turkse schoolvriend en collega Laz Cillingir ook een interieur architect die ervaring en interesse heeft in multiculturele vormgeving.Via Kunstenaars en co vonden wij Ilona Huvenaars,ze is een product vormgeefster uit Eindhoven en ontwerpt helder,sfeervolle en humoristische producten, van kasten tot behang.

Hoe kwam men tot het uiteindelijke ontwerp ?

Steffen Donkers, Laz Cilingir en Ilona Huvenaars hadden verschillende ontmoetingen met een groep vertegenwoordigers van medewerkers en bewoners uit het verzorgingstehuis.

kj

Deze schetsen ontstaan naar aanleiding van de ruimte zijn ontstaan n.a.v besprekingen met medewerkers en bewoners vertegenwoordiging van het verzorgingscentrum.Er was behoeft aan een meer natuurlijk interieur en een mogelijkheid om hoekjes te creeeren. Dit wordt gedaan door middel van meters hoge afscheidings doeken

lm

Het waren een soort brainstorm sessies waaruit bleek dat ieder het atrium weer op een andere manier gebruikte en graag iets specifiek zag veranderen.

SNV34411SNV34410

Steffen , Ilona en Laz vertaalde de wensen en beelden in fantasievolle ontwerpen dit werd gepresenteerd en besproken met dezelfde groep en zo ontstond een plan waar ieder blij mee was en wat realistisch uit te voeren was voor het budget wat aanwezig was.Ook zochten ze naar een manier waar in het handschrift van bewoners terug te zien was in een gedeelte van het ontwerp.

Hieronder een verslag van het gesprek met de bewoners, vrijwilligers en werknemers.Na een paar gesprekken n.a.v. sfeerbeelden en ontwerp ideeen met bewoners, werknemers en vrijwilligers waren er een aantal punten als belangrijk naar voren gekomen voor een ontwerp. Dat waren;

- Gezelligheid in aankleding / huiselijkheid.

- Mogelijkheid om kleinere ruimtes te maken / hoekjes te creeeren. Transparantie is hierbij wel belangrijk.

- Weg met de rommeltjes.

- Soort zonnewering voor in de zomer i.p.v. de parasols die er nu zijn.

- Stimuleren gebruik van Atrium voor wijk bewoners.

- Iets met kleur. Lichtere tinten omdat het Atrium donker lijkt.

- Iets met de verlichting doen.

Vervolgens hebben we een aantal schetsvoorstellen en sfeer beelden laten zien.

np

Er zijn een aantal dingen uitgesprongen die in smaak vielen bij de gebruikers van het Atrium:

- Knusse zithoek (op podium).

- Licht projecties op doek.

- De mystieke transparante doorkijk ‘panelen’. Dit zou eventueel gebruikt kunnen worden om ‘hoekjes’ te creeeren.

- Prints van natuur en of dieren als behang patroon of als beeld tegen de muur.

- De wens om iets te doen met de tafels en stoelen; tafelkleden, hoezen voor de stoelen etc.

- Het idee om spullen van de bewoners te gebruiken om te decoreren ( in kastjes ) wordt

weggeschoven, als ook alles wat daarop lijkt. Het idee om met oude spullen nieuwe ontwerpen te maken blijft voorlopig nog een optie.

- Ook de bordjes met diverse culturele patronen/symbolen/portretten is in het kader van de multi culti als aanvulling beschouwd.

Daar zijn we vervolgens mee aan de slag gegaan.

Er waren een aantal ideeen die afvielen zoals de licht projecties omdat het behoorlijk licht is in de ruimte, en de mensen hoofdzakelijk overdag aanwezig zijn, zou dit niet werken.

We wilden graag een groot gebaar maken met de panelen die in de ruimte komen te hangen die verschuifbaar zijn zoals een gordijn zodat de ruimte kleiner gemaakt kan worden of er ‘hoekjes’ gemaakt kunnen worden. Er komt een nieuwe zithoek die wat moderner en knusser aandoet. Daar komen dan hangende kastjes bij die de huiselijkheid versterken en waar objecten van de bewoners in kunnen komen te staan. Aan de zijde van het biljart en de keuken wordt een transparant gordijn opgehangen om de mogelijkheid te bieden meer rust te creeeren tussen de verschillende ruimtes die nu in elkaar over lopen. Om het multiculturele aspect te benadrukken worden er patronen gemaakt die gebruikt wordt voor het behang.p lamp klein

j1

Voor de gordijnen wordt er d.m.v. interactie met de bewoners een dessin gemaakt wat erop gedrukt wordt.

Qua kleur wordt er gewerkt in rustige tinten zoals zwart, grijs, wit en geel zodat de al aanwezige kleuren niet gaan vloeken met elkaar.