Stef Donker

Ik ben interieur architect, afgestudeert in 2007 aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Mijn eindexamen werk omvatte een ontwerp voor een filmhuis met daarbij een film met als uitgangspunt mijn persoonlijke fascinatie: escapisme. Na mijn afstuderen ben ik aan het werk gegaan als (interieur)ontwerper en heb hiernaast regelmatig ‘ge-escapeerd’. Dan wel door uitstapjes te maken naar andere werkvelden, dan wel door op reis te gaan…

film Wegfilmhuisfinal1gevel

Met het project van 507 design deed ik mee omdat ik zelf in deze buurt woon. Hierdoor ontstaat een grotere betrokkenheid met het project en mijn buurt waar ik met veel plezier woon en contacten onderhoud met mijn buren. Maar ook het werken in groepsverband en het contact met andere kunstenaars uit andere disciplines spreekt mij erg aan. Het is fascinerend te zien hoe elke kunstenaar/ontwerper een ander blik op de zaak werpt en zo tot een ander eindresultaat komt. Ik denk dan ook dat het project van wishingwellwest een goed initiatief is in een buurt die het nodig heeft.’

meesterontw1tafel twit

Wat  heeft Stef Donker ontworpen voor C 507 design ,van buurtkunst tot straatmeubel ?

Pimp  het Atrium’ Het hart van Lombok”